Voor een duurzame perenbladvlobeheersing ontwikkelt Pcfruit fenologische modellen op basis van temperatuur voor perenbladvlo en zijn predatoren oorworm en fluweelmijt. “We schatten de ontwikkelingsstadia in. Vervolgens voorspellen we de ontwikkelingsstadia (ei, larve en volwassene) van de komende twee weken aan de hand van de temperatuursverwachtingen,” legt Pcfruit-onderzoeker Kristof Vrancken uit. “Zo kunnen we het optimale spuittijdstip bepalen met zo min mogelijk schadelijk effect op de nuttigen.” Op de site van het Zwitserse onderzoeksinstituut Agroscope staat een voorbeeldmodel gericht op schadelijke insecten en mijten. De overzichtstabel toont met kleuren per insect of mijt het optimale tijdvak voor observering of behandeling van de boomgaard. Daarnaast produceert het model overzichten met alle schadelijke organismen per weerstation of per organisme een overzicht van de ontwikkeling bij alle weerstations. Pcfruit wil op dezelfde manier de overzichten tonen van hun computermodel voor perenbladvlo, oorworm en fluweelmijt. “Daarbij gaan wij een stapje verder door ook andere factoren te koppelen, bijvoorbeeld de invloed van fluweelmijt op perenbladvlo.” Door op basis van het model op het juiste tijdstip te spuiten wil Pcfruit perenbladvlo doden en nuttigen sparen. “Op het verkeerde moment spuiten van bepaalde middelen leidt tot een explosieve toename van perenbladvlo en drastische afname van nuttigen.”
Afhankelijk van de locatie (totaal 15 weerstations) komt het model via de Pcfruit-website beschikbaar. Eerst alleen voor adviseurs en in de toekomst ook voor telers. “Lange termijnverwachtingen genereren lukt (nog) niet. Daarnaast willen we inzicht krijgen in potentiële schade en predatie per ontwikkelingsstadium van respectievelijk perenbladvlo en nuttige organismen en het genererend vermogen van elk stadium,” besluit Vrancken.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 18 februari 2016 - 13:37