Duitse onderzoekers hebben ontdekt welk gen verantwoordelijk is voor de resistentie van fruitmot tegen het granulosevirus. Met de ontwikkeling van de genmarker pe38 kunnen resistente virussen nu eenvoudig en snel opgespoord worden. Ook zijn nu nieuwe, effectieve virusstammen ontwikkeld waarmee voorkomen wordt dat de resistentie zich verder uitbreidt. Dat is te lezen in een interview met onderzoeker Johannes Jehle op de website van het Julius Kühn-Instituut (JKI).

Het fruitmot-granulosevirus CpGV is tot 2005 op grote schaal toegepast in de Duitse biologische appelteelt. Sinds dat jaar komen er steeds meer meldingen dat het virus niet meer werkt. Het gaat om een uitzonderlijke resistentie, namelijk een resistentie van insecten tegen een op virus gebaseerd biologisch middel. Om de oorzaak van de resistentie te achterhalen worden resistente fruitmotlarven sinds 2005 in veertig appelaanplanten in Europa gevolgd.

Uit onderzoek blijkt nu dat de fruitmotten hun resistentie konden ontwikkelen dankzij de natuurlijke variatie in het virus. Een onderzoeksteam van het Julius Kühn Instituut (JKI) en DLR Rheinpfalz voerde het onderzoek onder leiding van Johannes Jehle uit. In eerste instantie vonden de onderzoekers een nieuwe virusstam, die ook tegen de resistent geworden fruitmot werkte. Door de genetische samenstelling van de verschillende virusstammen met elkaar te vergelijken ontdekten de onderzoekers dat de resistentie van de fruitmot alleen gericht is tegen de virusstam CpGV-M. Binnen deze stam bleek het gen pe38 niet meer goed te functioneren. Pe38 zorgt ervoor dat fruitmotten ziek worden van het virus. Doordat het gen niet meer goed werkte waren fruitmotten in staat een resistentie tegen het middel te ontwikkelen. Wanneer de onderzoekers het kapotte gen binnen de stam CpGV-M met het gen pe38 uit een werkzame virusstam repareerden doodde het virus alle fruitmotten, ook degenen die resistent geworden waren tegen het virus. Het is echter nog niet duidelijk welke genetische aanpassingen in de resistente fruitmotten hebben plaatsgevonden.
Inmiddels heeft het onderzoek, waarin ook fabrikanten werden betrokken, geleid tot de ontwikkeling van andere, effectieve CpGV-stammen. Deze nieuwe preparaten worden nu in Duitsland goedgekeurd.

“De praktijk is zeker blij met onze resultaten. De resistentie van de fruitmot is alleen gericht op de virusstam CpGV-M. Met de ontwikkelde genmarker pe38 kunnen we werkzame virussen snel en zeker opsporen. Aan de andere kant kan de inzet van nieuwe CpGV-stammen voorkomen dat de resistentie uitbreidt. Zo blijft in de biologische appelteelt voor iedereen een goed middel tegen de fruitmot behouden”, besluit Jehler.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 10 maart 2015 - 15:43