Een Chinese overheidsdelegatie bracht van 27 tot en met 31 augustus een bezoek aan Nederland. De NFO heeft samen met Frugi Venta en het ministerie van EL&I de perenteelt en -keten laten zien. Dit bezoek is een vervolgstap in het proces voor de export van peren naar China. In 2006 is hiervoor een verzoek ingediend bij de Chinese overheid. Zowel in 2008 als in 2010 is informatie aangeleverd over de Nederlandse perenteelt. De delegatie heeft inmiddels een goed beeld gekregen van de situatie. Deze maand wordt aanvullende informatie over de wijze van de bestrijding van ziekte en plagen met de controle vanuit de overheid hierop naar China gestuurd. In november is er een vervolgoverleg tussen de Chinese en Nederlandse overheid. Mogelijk wordt dan meer duidelijk over de eisen die China gaat stellen. Als deze eisen haalbaar zijn en er snel overeenstemming komt, kunnen telers in 2013 volgens de eisen van China te werk gaan zodat men een deel van de oogst 2013 naar China kan exporteren.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 14 september 2012 - 13:30