Bij de bewaring van peren is nog op allerlei punten energiebesparing te behalen. In het kader van het innovatieproject Duurzaam bewaren & conditioneren van Greenport Noord-Holland, hebben koelbedrijven samen met Wageningen UR gezocht naar oplossingen voor koeltechnische  vraagstukken. De hieruit ontstane nieuwe producten zijn gedurende twee seizoenen getest op twee praktijklocaties.

Aan het project werkten onder andere mee: Salco, Van Amerongen CA Technology, Van Kempen Koudetechniek, Environmental Monitoring Systems en VDH Products. De productinnovaties werden gedurende bewaarseizoenen 2012/’13 en 2013/’14 getest bij WFO en bij de Gebroeders Kuin.
Een opvallende energiebesparing werd behaald met de installatie van een energiezuinige verdamper van Van Kempen. De nieuwe verdamperventilatoren verbruikten 70 procent minder energie dan de oude bij eenzelfde productkwaliteit. WUR-onderzoeker Matthijs Montsma benadrukt dat deze energiebesparing gerelateerd is aan de koelcellen van de WFO, maar dat neemt niet weg dat ook op andere locaties met deze verdamper forse energiebesparingen behaald kunnen worden.
Samen met Salco is gekeken naar de temperatuurverdeling binnen de cel, met name om te achterhalen waarom de productkwaliteit achter de deur vaak minder is dan elders in de cel. Tijdens het onderzoek bleek dat het op een kier zetten van de deur aan het begin van de bewaring om een natuurlijke CO2-beluchting te creëren ongunstig is. Ook is met luchtgeleiders onderzocht hoe een gelijkmatigere luchtverdeling in de cel gecreëerd kan worden.
Met EMS is gezocht naar parameters waarmee de ontwikkeling van rot in een cel kan worden gevolgd. Er zijn aanknopingspunten gevonden waarmee een rot-sensor ontwikkeld kan worden. 
VDH ontwikkelde een (interactief) regelsysteem dat zorgt voor een energiebesparende koeling. Van Amerongen werkt aan een efficiënte CO2-scrubber met laag energieverbruik waarmee in het project ervaring is opgedaan.

In een filmpje is te zien hoe en met welke bedrijven er is gewerkt aan de Perencel van de toekomst en het Vacuümdrogen van bollen dat ook deel uitmaakte van het IPC-project. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 januari 2015 - 18:50