Duitsland is de belangrijkste exportbestemming voor Nederlandse appels en de tweede grootste bestemming voor peren. De perenexport naar Duitsland herstelde zich na een dip in 2015, terwijl de handel naar Groot-Brittannië verder terugliep. Dat blijkt uit cijfers die het KCB presenteert in zijn jaarverslag van 2016.
In 2016 exporteerde de Nederlandse fruitsector in totaal 56 miljoen kg appels en 186 miljoen kg peren. Duitsland nam daarvan 23,6 miljoen kg appels en 24,4 miljoen kg peren op. Groot-Brittannië is de grootste afnemer van Nederlandse peren met 34,0 miljoen kg. Een derde grote handelspartners is Frankrijk. Daarheen werden in 2016 13,9 miljoen kg peren en 6,8 miljoen kg appels geëxporteerd. Sinds 2014 is het belang van Polen in de perenafzet opvallend toegenomen, met in 2016 een afname van 15,6 miljoen kg.

Verre bestemmingen
De export naar verre bestemmingen begint ook op gang te komen. Sinds 2015 heeft de Nederlandse overheid een overeenkomst met China voor de export van peren met als resultaat dat in 2016 978.659 kg peren naar China zijn verhandeld. In 2016 zijn daar de overeenkomsten met Brazilië en Vietnam (ook appels) bij gekomen. In 2016 verhandelden exporteurs 20.000 Nederlandse peren naar Brazilië. Naar Vietnam gingen 94.000 kg peren en 69.596 kg appels.
Het KCB voert de boomgaardcontroles voor de export naar deze landen uit. De boomgaarden worden twee keer gecontroleerd; in juni/juli en in augustus/september. In tegenstelling tot 2015 waren er geen problemen met de schimmel Phytophthora, omdat de weersomstandigheden beter waren. In 2016 werden 241 percelen (in totaal 833 ha) aangemeld voor peren en 61 percelen (in totaal 205 ha) voor appels.

Export van Nederlandse appels en peren (x 1.000 kg)

Appel Peer
2014 2015 2016 2014 2015 2016
België 681 603 635 1.042 3.131 3.186
Duitsland 29.552 26.379 23.629 24.290 21.816 24.441
Frankrijk 5.773 8.195 6.810 13.442 12.129 13.900
Groot-Brittannië 4.517 6.636 5.564 37.591 35.369 34.018
Ierland 1.292 575 1.369 2.991 3.623 5.108
Italië 151 71 22 4.305 4.167 3.945
Polen 860 3.843 504 9.411 13.000 15.631
Spanje 367 559 1.067 5.397 8.574 10.927
Tsjechië 1.446 3.263 1.610 4.008 6.405 6.004
Zweden 1.946 1.692 1.373 8.936 9.793 9.862
Overige landen 20.487 16.599 13.400 104.408 55.013 58.632
Totaal 67.072 68.415 55.983 215.822 173.020 185.654

 

Over de kwaliteitscontroles van appels en peren in het algemeen schrijft het KCB in haar jaarverslag:

 Appels
De afzet van appels verloopt al enkele jaren niet naar wens. De afzet verloopt trager dan gewenst en meestal heeft dit gevolgen voor de kwaliteit. De appels bleven langer dan voorzien in de koelcellen staan. De grondkleur van de vruchten was hierdoor opgelopen naar geel. Positief was dat het suikergehalte in de vruchten erg hoog was. De tendens voor de smaak schuift steeds verder op naar zoet. De inwendige kwaliteit was niet altijd even optimaal. Klokhuisrot kwam niet veel voor, maar werd wel met enige regelmaat gesignaleerd. De kwaliteit van de buitenlandse appels gaf een wisselend beeld; aan het begin van het seizoen kwam kurkstip en lenticelstip voor. Regelmatig werden partijen om deze redenen afgekeurd. Een andere reden voor veel afkeuringen waren de aanduidingen. Het correct aanbrengen van de juiste aanduidingen blijkt nog steeds lastig te zijn voor veel verpakkers en exporteurs. Het niet goed aanduiden had vaak betrekking op het land van oorsprong of de correcte adresgegevens.

Peren
De afzet van peren naar China is op gang gekomen. De kwaliteit werd door de exporteurs vrij goed bewaakt, maar toch kwam het voor dat partijen peren niet meer hardgroen waren op het moment dat deze werden verzonden. Het resultaat kan zijn dat de peren doorrijpen en overrijp arriveren. Dit kan op de plaats van bestemming een probleem worden met als gevolg droge of buikzieke vruchten. Het seizoen 2016-2017 startte voorspoedig, de kwaliteit was prima. Dit ondanks de hete herfst. Wel werd al snel duidelijk dat de Conference-peren dit seizoen een erg gladde schil hebben. Sommige afnemers vinden het mooi en anderen prefereren wederom bronskleurige vruchten. Doyenné du Comice was daarentegen weer wel wat meer verruwd. Gebreken kwamen niet of nauwelijks voor.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 maart 2017 - 18:40