De brancheorganisaties Anthos, Frugi Venta, NAO, LTO, Plantum, KAVB, VGB, NFO en DPA spreken hun zorgen uit naar aanleiding van het onderzoeksrapport ‘Keuri(n)g georganiseerd’ over de toekomstige positionering van de vier plantaardige keuringsdiensten (BKD, KCB, NAK en Naktuinbouw). De gevolgen van de kabinetsplannen vormen volgens de brancheorganisaties een risico voor onder andere de exportpositie van deze land- en tuinbouwsector met een omzet van plm. 20 miljard euro.
Kabinetsplannen
Op 13 mei heeft minister Stef Blok de Tweede Kamer geïnformeerd over de nadere invulling van het kabinetsbeleid ten aanzien van de zelfstandige bestuursorganen in Nederland, waaronder de plantaardige keuringsdiensten.
Naar aanleiding van de voorgenomen Kabinetsplannen hebben de brancheorganisaties professor van Thiel, bestuurskundige aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, eerder gevraagd om een studie uit te voeren naar het stelsel van zelfstandige bestuursorganen in de agrarische sector. Dit heeft geresulteerd in het onderzoeksrapport ‘Keuri(n)g georganiseerd’ dat deze week is verschenen.
Onderzoeksrapport
Dit onderzoeksrapport geeft inzicht in de verschillende bestuursmodellen – met voor- en nadelen – die verder uitgewerkt kunnen worden, maar beschrijft ook de risico’s. Tegelijkertijd bevat het rapport voldoende bouwstenen om het afgesproken overleg tussen overheid, sector en keuringsdiensten aan te gaan over de toekomstige structuur en positionering van die plantaardige keuringsdiensten. De branches hebben dit rapport dan ook afgelopen week aangeboden aan staatssecretaris Sharon Dijksma van het ministerie van Economische Zaken.
Risico’s
De brancheorganisaties vertegenwoordigen zowel afnemers van keuringsdiensten als de kopers van gekeurde producten. Zij geven aan dat zij allemaal zeer content zijn met het huidige keuringsstelsel, waarin een integratie van taken en internationaal erkende borging geoptimaliseerd zijn, hetgeen een belangrijk fundament is onder de exportpositie van de land- en tuinbouwsector. Zij vragen daarom naar de noodzaak van de wijziging en wijzen op de risico’s voor het huidige kwaliteitsniveau, de export, het imago in het buitenland en de gevolgen voor de logistieke keten. ”Moet je wel gaan sleutelen in een sector waar je buitengewoon succesvol bent, waarvan wereldwijd de kwaliteit wordt erkend en zelfs het keuringsstelsel en de programma’s exportproduct zijn geworden.” aldus dhr. Westerhof, voorzitter van Anthos namens de verenigde brancheorganisaties.
De branches staan open voor versterking en verbetering van het stelsel, zodat er ook voor de toekomst een solide en onafhankelijk keuringsstelsel gewaarborgd is. Wel vinden zij dat dit zorgvuldig moet gebeuren.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 27 mei 2014 - 10:35