In Randwijk is het project “Integrale ketenaanpak voor beheersing van vruchtboomkanker” van start gegaan. Doel van het project is dat elke schakel in de vruchtboomketen handvatten krijgt om vruchtboomkanker heel gericht en zo duurzaam mogelijk te beheersen.

 Vruchtboomkanker (Neonectria ditissima) is een aantasting die door vruchtboomkwekers en appeltelers zeer gevreesd is. Deze schimmelziekte tast houtweefsel van bomen aan waardoor de sapstroom vanaf de geïnfecteerde plek wordt tegenhouden. De rest van de tak of boom sterft af waardoor de productiepotentie afneemt. Daarnaast kan de schimmel ook vruchten aantasten, met vruchtrot als gevolg. In ernstige gevallen moet een boomgaard vervroegd gerooid worden.

Fotobijschrift: Projectleider Peter Frans de Jong bekijkt samen met de projectpartners de effecten van vruchtboomkanker in een perceel op Proeftuin Randwijk.

Het unieke aan dit project is dat voor het eerst alle schakels in de vruchtboomketen – van de producenten van het uitgangsmateriaal tot en met de fruittelers – gedurende vier jaar samen met Wageningen University & Research (WUR) de uitdaging op zich nemen om de preventie en aanpak van vruchtboomkanker structureel te verbeteren

Het project is onderverdeeld in verschillende deelprojecten. In het eerste deelproject wordt een zo compleet mogelijke risico-inventarisatie gemaakt. Er wordt o.a. nagegaan hoe infecties in de verschillende fasen in de keten tot stand komen en welke omstandigheden hierbij een rol spelen. Vervolgens wordt in het tweede deelproject gewerkt aan de duurzame beheersing van vruchtboomkanker. Zo zal er onder andere aandacht zijn voor bewaaromstandigheden van uitgangsmateriaal, het voorkomen van infectie op wonden in de opkweek- en teeltfase en de invloed van meststoffen op de vatbaarheid van bomen. Ook zal onderzocht worden of er antagonisten ofwel micro-organismen zijn die bomen kunnen beschermen tegen een infectie met vruchtboomkanker. In het laatste onderdeel van het project zal voor de gehele keten een teeltprotocol worden ontwikkeld.

Financiering
Het project is tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Naast de NFO zijn ook Naktuinbouw, Vermeerderingstuinen Nederland, Stichting Projectbureau Boomkwekerij (namens de vruchtboomkwekers), Bodata en Fruitmasters partner in dit project. De partners zorgen voor financiering van het project, dat wordt aangevuld met gelden die beschikbaar zijn gesteld door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 13 juli 2017 - 09:29