Een delegatie van werkgevers en werknemers heeft een akkoord bereikt over de regeling piekarbeid, de opvolger van de gelegenheidswerkregeling. Deze overeenkomst werd de afgelopen weken voorgelegd aan de achterban van de werkgevers en aan de werknemers. Dit akkoord is voor de fruitteelt voorgelegd aan het NFO-hoofdbestuur. Het hoofdbestuur plaatst drie opmerkingen.

– Het is niet in alle gevallen realiseerbaar dat de piekarbeider binnen vijf werkdagen gemeld moet worden bij BPL omdat niet alle nieuwe buitenlandse seizoenwerkers een BSN-nummer hebben kunnen aanvragen. Hiervoor moet een oplossing komen.

– Voor de werknemer moet het mogelijk blijven om twee keer van de regeling gebruik te maken bij verschillende werkgevers omdat fruitteelt laat in het seizoen zit. Bijvoorbeeld eerst de kersenoogst, daarna de appeloogst. Helaas hebben de andere partijen dit niet gehonoreerd.

– Gelijk bij aanmelding moet duidelijk zijn of een werknemer in dat jaar al eerder piekarbeid verricht heeft. Een werkgever moet er niet pas achter komen dat hij toch pensioenpremies moet betalen als de seizoenmedewerker al aan het werk is. Ook hier moet een goede oplossing voor komen.

Zolang de nieuwe regeling niet van kracht is, blijft de oude gelegenheidsregeling gehandhaafd.

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 13:08