Afgelopen maand heeft het pensioenfonds BPL het bericht rondgestuurd  naar alle bij Colland aangesloten fruittelers dat de huidige gelegenheidsregeling per 1 april stopt en dat er vanaf die datum pensioenpremie verschuldigd is voor gelegenheidswerkers die ouder zijn dan 21 jaar. De werkgevers, onder wie de NFO en de werknemers, CNV en FNV, zijn diepgaand met elkaar in overleg over alternatieven voor de huidige regeling, zodat ook in de toekomst geen pensioenpremie voor dit type arbeid betaald hoeft te worden. De oplossing wordt gezocht in het uitsluiten van deze korte dienstverbanden van premiebetaling via het reglement van het pensioenfonds. Aangezien het bestuur van BPL ziet dat het overleg tussen werkgevers en werknemers  toewerkt naar een oplossing, besloot het voornoemde bestuur de termijn waarbinnen de huidige regeling voor gelegenheidswerk van kracht is te verlengen van 1 april naar 1 mei. Indien er dan toch geen overeenstemming wordt bereikt, zal het bestuur per die datum overgaan tot premie-inning bij eenieder ouder dan 21 jaar. De NFO heeft sterk aangedrongen op voorzetting van de huidige regeling zolang er nog geen duidelijkheid is over een nieuwe regeling. De NFO maakt zich sterk om zo snel mogelijk te komen tot een nieuwe, acceptabele regeling.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 5 juni 2014 - 13:39