Raet Personeel- en Salarisadministratie gaat de komende maanden binnen een pilotproject een administratie opzetten voor de premie-inning van de aanvullende werkloosheidsverzekering. De sociale partners en werkgevers hebben Raet daartoe de opdracht gegeven.
Het pilotproject is een uitvloeisel van het sociaal akkoord dat het kabinet in april 2013 sloot met de werkgevers- en werknemersorganisaties. Per 1 januari 2016 is de WW versoberd. Werknemers bouwen minder snel WW-rechten op, terwijl de looptijd van de werkloosheidsuitkering wordt verkort naar maximaal twee jaar. Om de negatieve gevolgen van deze maatregelen te repareren wordt nu een aanvullende werkloosheidsverzekering ingevoerd. Raet gaat dit nu, bij wijze van proef, voor drie grote cao’s uitvoeren. Het wordt een uniforme regeling voor alle werknemers uit de betreffende cao’s.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 februari 2016 - 15:10