De NFO heeft een Plan van aanpak voor captan vastgesteld. Het plan bestaat uit een analyse van de huidige situatie. Voor de bestrijding van schurft, vruchtrot en vruchtboomkanker is dit middel de basis. Behoud van de toelating is dan ook zeer belangrijk. Sinds het waterschap in 2009 captan in de analyse opnam, blijkt dat captan in te hoge concentraties in het oppervlaktewater zit. De NFO heeft de betrokken overheden en waterschappen van het belang van captan op de hoogte gebracht en hen ervan kunnen overtuigen dat de fruitteelt captan niet kan missen. Alle partijen zijn het er over eens dat de aandacht gericht moet zijn op het terugdringen van de normoverschrijdingen. Tevens wil de NFO dat de inrichting van het meetnet voor de monitoring op de juiste wijze plaatsvindt.

Hoofdelementen van de maatregelen die de normoverschrijdingen moeten verlagen zijn: het juist gebruik van de driftreducerende voorschriften en vermindering van het captangebruik door gerichte inzet en het beschikbaar krijgen van alternatieven.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 5 april 2012 - 14:00