Het hoofdbestuur heeft het werkplan 2014/2015 van het Plan van Aanpak emissie vastgesteld. De NFO wil via het Plan van Aanpak de emissie de komende jaren verder terugdringen om hiermee ook in de toekomst voldoende toepassingen te hebben voor gewasbeschermingsmiddelen. Belangrijke onderdelen van het werkplan zijn:

  • Het belang van het in kaart brengen van de diverse emissieroutes.
  • Stimuleren van innovatie voor de middellange termijn.
  • Doorontwikkelen van bestaande maatregelen en combinaties daarvan.
  • Verkennen verbetering benutting windhaag.
  • Meer driftreducerende doppen erkend te krijgen.
  • Het gebruik van erkende maatregelen stimuleren door communicatie en financiële ondersteuning.
  • Communicatie om de bewustwording van de noodzaak van het terugdringen van de emissie te versterken.
Dit bericht is geplaatst op maandag 23 juni 2014 - 08:53