Met ingang van 2016 geldt voor een aantal waardplanten van de bacterieziekte Xylella fastidiosa een plantenpaspoortenplicht. Zoete kers  (Prunus avium) staat ook op de EU-lijst van waardplanten. Het is de enige fruitsoort die in Nederland wordt geteeld die op de lijst voorkomt. De paspoortplicht geldt voor alle handel binnen de EU, dus ook voor planten die binnen Nederland worden verhandeld. Het plantenpaspoort is alleen verplicht voor het verhandelen van plantgoed tussen professionele bedrijven en niet voor de verkoop van vruchten. Het betekent dat boomkwekers bij het afleveren van zoete kersenbomen aan fruittelers vanaf het begin van dit jaar verplicht zijn een plantenpaspoort mee te leveren. Dit plantenpaspoort is aan te vragen bij Naktuinbouw.

Het plantenpaspoort is onderdeel van de noodmaatregelen die de EU eind 2015 afkondigde als gevolg van een uitbraak van Xylella in Zuid-Europa. De ziekte komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Sinds 2013 kampt ‘de hak’ van Italië al met een uitbraak van de bacterieziekte in olijfbomen. In 2015 zijn besmette planten aangetroffen op Corsica en in Frankrijk (Nice). Vanwege de ernst van de situatie geldt de maatregel waarschijnlijk voor langere tijd. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 februari 2016 - 14:30