Momenteel lopen er twee projecten rondom pleksgewijze inzet van wortelsnoei door inzet van drone-beelden. Begin dit jaar presenteerde de NFO haar plannen dat er vanuit Fruit 4.0 wordt gewerkt aan een wortelsnijmachine waarmee op boomniveau afhankelijk van de groeikracht gesneden kan worden. Samen met enkele andere precisieteeltprojecten wordt dit gebundeld onder de noemer ‘Fieldlab Fruit 4.0’ op Proeftuin Randwijk. Begin deze week vond de startbijeenkomst plaats en volgende week gaat de drone van Aurea Imaging bij vijf verschillende bedrijven in de Betuwe en op Proeftuin Randwijk een vlucht maken. Meer hierover in de nieuwsbrief van dinsdag 17 april.

Delphy heeft haar eigen project en op Fruitteeltbedrijf Rijk in Dronten worden dit jaar
de eerste testen met een aangepaste wortelsnijder met gps uitgevoerd in appel en peer. In 2016 is daar al gestart met het ‘invliegen’ van een perceel peren. Hierbij is gericht gekeken naar het uiteindelijke doel, variabel wortelsnoeien. De door Dronewerkers geleverde digitale beelden uit 2017 zijn door Delphy op waarheid in de praktijk handmatig ‘nagemeten’. Hieruit is gebleken dat er een duidelijk verband waarneembaar is.

Met de digitale gegevens van een drone wordt de ongelijkheid in de rij in beeld gebracht en gewerkt aan het op maat uitvoeren van wortelsnijden om een zo gelijk mogelijk gewas te verkrijgen. Hierdoor is de intensieve teelt nog meer te verbeteren en is het mogelijk een hogere opbrengst te genereren.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 12 april 2018 - 17:48