Blauwe bessen telen of inkopen in Polen is voor Nederlandse telers en handelsbedrijven een interessante optie om hun productie aan te vullen. Dat was een van de zaken die naar voren kwamen tijdens het seminar ‘Ontwikkelingen in de Poolse zachtfruitsector’, dat RVO, de Rabobank en de Nederlandse Ambassade in Warschau op 8 juni jongstleden organiseerden in Horst.

Ruim vijftig telers, vermeerderaars en toeleveranciers lieten zich afgelopen donderdag bijpraten over de kansen en bedreigingen van de Poolse zachtfruitsector. Hierbij lag de focus op de blauwebessenteelt. De voordelen van Polen liggen wat dit betreft vooral in de goedkope arbeid, in een groeiende binnenlandse consumptie en in het feit dat Polen grote hoeveelheden bessen kan leveren tegen een lage prijs. Het Poolse klimaat, dat zich kenmerkt door uitersten, vormt een bedreiging, net zoals het feit dat de zachtfruitsector kleinschalig, weinig flexibel en nauwelijks georganiseerd is.

Teelt en inkoop blauwe bessen
Tijdens het seminar werd benadrukt dat Polen voor Nederlandse blauwebessentelers kansen biedt om tegen lage kosten te produceren, als aanvulling op hun Nederlandse productie. “Zowel ruimte als arbeid zijn in Polen nog volop beschikbaar, alhoewel het aanbod van arbeidskrachten wel onder druk staat. Onder meer de groeiende economie is hier debet aan”, zo zei Martijn Homan, vertegenwoordiger van de Landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Warschau. “Daarbij is arbeid in Polen fors goedkoper dan in Nederland; het Poolse minimumloon komt uit op 500 à 600 euro per maand”, aldus Homan
Ook voor de inkoop van blauwe bessen biedt Polen interessante mogelijkheden, zo bleek tijdens het seminar. “Maar ook verpakken en sorteren kan in Polen relatief goedkoop”, zei Arne Bac, sectormanager tuinbouw bij de Rabobank.
Teeltadviseur Ad Hurks van Hort-Consult ziet veel kansen in kennisoverdracht. “De Poolse zachtfruitsector heeft een groot gebrek aan inhoudelijke kennis; telers hebben vaak geen idee wat ze moeten doen.”

Binnenkort leest u in Fruitteelt een uitgebreid verslag van het seminar ‘Ontwikkelingen in de Poolse zachtfruitsector’.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 juni 2017 - 18:19