De prijzen voor bevroren frambozen lopen op dit moment op tot recordhoogte. Half september betaalden Poolse verwerkers voor een kg frambozen meer dan 2 euro, dat is twee keer zoveel als aan het begin van het seizoen (medio juli). De schaarste is een gevolg van overstromingen en andere teeltproblemen waarmee Servische telers te kampen hebben. De verwachting is dat de problemen in Servië invloed zullen hebben op de producties van de komende jaren. Uitgezonderd Chili zijn de frambozenproducties in andere landen eveneens onstabiel, wat de wereldhandel in frambozen erg onzeker maakt. Bron: sadyogrody.pl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 oktober 2015 - 17:05