Ook in 2018 zal de POP3-subsidieregeling voor jonge landbouwers weer worden opengesteld. Van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 kan subsidie voor diverse investeringen worden aangevraagd. Deze regeling is bedoeld om aanschaf van moderne voorzieningen, installaties en machines door jonge landbouwers te stimuleren. De komende tijd zullen de provincies de precieze voorwaarden en investeringslijsten publiceren. De verwachting is dat deze niet veel zullen afwijken van eerdere openstellingen.

Informatiebijeenkomst subsidieregelingen Utrecht
De provincie Utrecht is de eerste provincie die haar plannen rondom de subsidieregeling bekendmaakt. Op donderdag 8 november organiseren gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West samen met de provincie een informatiebijeenkomst over deze subsidieregeling en over de al eerder opengestelde POP3-regeling Fysieke investeringen.

De subsidieregeling voor jonge landbouwers werkt met een investeringslijst. Die is opnieuw uitgebreid ten opzichte van eerdere openstellingen. Deze subsidieregeling staat open van maandag 3 december tot en met vrijdag 8 februari 2018.

Tijdens de informatieavond wordt ook aandacht besteed aan de lopende openstellingen van de POP3-regeling ‘Fysieke investeringen’. Binnen deze openstelling is het mogelijk om met meerdere agrariërs gezamenlijk een aanvraag in te dienen. Dat kan nuttig zijn om het drempelbedrag te kunnen halen. Tijdens deze bijeenkomst bieden we hier ook ruimte voor. Verschillende agrariërs hebben in de afgelopen weken al aangegeven te willen investeren in o.a. fertigatie, stuwtjes en weersystemen, maar zij zijn op zoek naar collega’s om samen een voorstel in te dienen.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 november in Boerderij Fortzicht, Voordorpsedijk 35 in Groenekan. Om 19.45 uur staat de koffie voor u klaar. U kunt zich aanmelden via lami.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 30 oktober 2018 - 20:05