De provincie Brabant opent in juni een nieuwe paragraaf uit het POP3-programma. Doel van deze openstelling is om agrarische ondernemingen te stimuleren om te investeren in verbetering van de waterkwaliteit in verband met de kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn. Er is subsidie beschikbaar op investeringen in precisiebemesting, beter bodembeheer, en het verminderen van erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen.

De subsidieregeling is toegankelijk voor landbouwers en samenwerkingsverbanden van landbouwers.
Aanvragen kunnen worden ingediend van 4 juni tot en met 16 juli 2018 17.00 uur. De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. Minimaal aanvraagbedrag is € 10.000. Dit betekent dat de minimale subsidiabele projectkosten € 25.000 bedragen. Maximaal kunt u € 100.000 verkrijgen per aanvraag. In totaal stelt de provincie 3 miljoen euro beschikbaar.

Kijk voor meer informatie op subsidiefocus.nl of bekijk de flyer voor de investeringsmogelijkheden.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 mei 2018 - 18:53