De NFO heeft voorstellen gedaan voor de invulling van het POP3-programma van 2014 tot 2020. De NFO wil dat de POP3 vooral besteed wordt aan maatregelen die de agrarische bedrijven en dus de fruitteeltbedrijven ten goede komen en aansluiten bij de investeringsbehoefte in de komende jaren. Maatregelen die naar de mening van de NFO in ieder geval in het POP3-programma moeten vallen zijn:

 

• Energiebesparing, beperking emissies van gewasbeschermingsmiddelen.

• Investeringen in precisielandbouw, duurzame innovatie.

• Landschappelijke inpassing agrarische gebouwen.

• Verbetering van de fysieke agrarische infrastructuur, zoals beschikbaarheid oppervlaktewater en investeringen in hagelnetten en regenkappen.

• Investeringen gericht op marktinnovaties.

• Risicobeheer, ondersteuning Brede weerverzekering.

• Onderzoek en innovatie.

 

Later dit jaar wordt het definitieve POP3-programma vastgesteld. Het programma wordt ingevuld via pijler 2 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Ondernemers kunnen hier gebruik van maken veelal door middel van regionale subsidieprogramma’s.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 5 april 2013 - 14:00