“Bijna 40 procent van de bedrijven realiseerde de afgelopen jaren onvoldoende investeringsmarge om de fruitopstand in de toekomst te kunnen blijven vervangen. Zonder actie is de algemene verwachting dat er een forse krimp gaat plaatsvinden in deze regio.” Deze conclusie trok Jacques Vroemen, accountmanager van Rabobank Zuid-Limburg, uit de uitkomsten van het onderzoek naar de financiële positie van fruitbedrijven in Zuid-Limburg.

De financiële positie op veel fruitbedrijven was voor Rabobank Zuid-Limburg aanleiding de situatie in de eigen regio te onderzoeken. De resultaten werden donderdag 19 december aan de sector gepresenteerd. “Veel fruittelers missen financiële armslag voor investeringen die nodig zijn om door te kunnen gaan”, zegt ook Raymond Notermans, voorzitter van de NFO-afdeling Zuid-Limburg. “Die situatie is al jaren zo. De laatste twee jaar waren iets beter, maar over het geheel kun je stellen dat de sector met liquiditeitsproblemen kampt. Het onderzoek van de Rabobank bevestigt dit nog eens.”

Uit de steekproef, die een betrouwbare afspiegeling van de Zuid-Limburgse sector vormt, blijkt dat de verschillen tussen de topbedrijven en minder presterende bedrijven groot zijn. De gemiddelde cashflow fluctueert tussen de 13.844 en 2.718 euro per hectare. De fruitomzet per hectare blijkt van grote invloed te zijn op de hoogte van de cashflow. Bedrijven met de hoogste cashflow hebben hogere kosten voor teelt, arbeid en afzet. Het onderzoek laat ook zien dat kwaliteit, rassenkeuze en gekozen afzetstrategie de grootste bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat. Notermans: “Hoe hoger de toegerekende kosten, hoe hoger de opbrengst en dat vertaalt zich in een beter bedrijfsresultaat.” Hij stelt dat telers die kosten denken te besparen door te bezuinigen op gewasbescherming of bemesting, een kleinere marge overhouden.

Vroemen heeft het idee dat veel ondernemers beslissingen nemen zonder een cijfermatige onderbouwing. “Wat bij veel fruittelers echt nog onvoldoende ontwikkeld is, is de grip op de eigen kengetallen. De hoogte van de eigen gerealiseerde middenprijs per ras per seizoen is op veel bedrijven niet beschikbaar, laat staan hoe deze zich verhoudt tot het gemiddelde in de sector.”

Notermans wil samen met de bank kijken hoe dit probleem kan worden opgepakt. “Ondernemerschap is van groot belang, maar faciliteren en misschien zoeken naar nieuwe financieringsvormen is net zo belangrijk. Ik verwacht van de bank een innovatieve en creatieve houding om onze mooie sector weer vlot te trekken, net zoals dat van onze ondernemers ook wordt verlangd.”

Dit bericht is geplaatst op maandag 6 januari 2014 - 09:32