De NFO en een aantal andere organisaties zoals LTO en Frugi Venta hebben aan Henk Kamp, minister van Economische Zaken, hun zorgen geuit over het advies om de plantaardige zelfstandige bestuursorganen (ZBO) onder te brengen in een organisatie binnen het publieke bestel. De overheid heeft in het regeerakkoord aangekondigd om de positie van keuringsdiensten zoals de Naktuinbouw en het Kwaliteits Controle Bureau (KCB) tegen het licht te houden. Deze keuringsdiensten opereren momenteel als privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). NFO en andere organisaties hebben er bij de minister op aangedrongen om de status van privaatrechterlijk ZBO van deze keuringsdiensten te handhaven. Naktuinbouw en KCB spelen een erg belangrijke rol bij het handhaven van de productkwaliteit en het uitvoeren van fytosanitaire inspecties bij in- en export. De privaatrechterlijke status is van belang om de betrokkenheid van de sectoren te waarborgen. Bovendien vindt de financiering geheel vanuit de sectoren plaats.

Dit bericht is geplaatst op woensdag 19 juni 2013 - 07:30