De NFO vindt het belangrijk dat onze traditionele rassen, te beginnen met Elstar en Conference, beter worden gepositioneerd teneinde de afzet te stimuleren en een betere prijsvorming te bevorderen. De basis van de aanpak van de NFO ligt in een sectorbrede kwaliteitsaanpak zoals de projecten Elstar altijd Raak en Conference zo Zoet zo Goed. Een verdere positionering kan in de ogen van de NFO worden doorgevoerd met de introductie van duidelijke, voor de consument herkenbare, merken. Het onlangs door Fruitmasters gelanceerde OER-fruit is daar een voorbeeld van.

De NFO heeft vanuit de nieuw opgerichte productgroepen voor appel en peer nadrukkelijk aandacht voor de positionering en kwaliteit van bestaande rassen. Eén van de pijlers bestaat uit een sectorbrede aanpak voor de kwaliteit van Elstar en Conference. Uit de resultaten van de monitor in het winkelschap komt beslist naar voren dat dit nodig is en moet worden voortgezet.

Maar kwaliteit alleen is niet voldoende. De consument moet de kwaliteit kunnen herkennen om die te kunnen waarderen. Naast aandacht voor kwaliteit in de keten is het positioneren van de vrije rassen zoals Elstar en Conference noodzakelijk. De productgroepen appel en peer gaven de opdracht om hier naar te kijken en een blauwdruk te ontwikkelen voor een succesvol ketenconcept.

Uit diverse gesprekken met retail-organisaties kwam naar voren dat een concept dat uitgaat van een betrouwbare kwaliteit en herkenbaarheid voor de consument, kansen biedt. Retailketens willen niet alleen een betrouwbaar product. Ze willen meer en meer dat er een verbinding wordt gelegd tussen de teler en de consument. Deze trend wordt steeds belangrijker. Het product moet een ‘telersgezicht’ krijgen. De NFO heeft de uitkomsten van de gesprekken en de blauwdruk voor herpositionering met een aantal retailketens en afzetorganisaties besproken. Fruitmasters heeft samen met enkele retailketens binnen Superunie de handschoen opgepakt en het concept OER-fruit uitgerold. De NFO vindt dit een goed initiatief dat zeker navolging verdient. Er moet meer aandacht komen voor een goede positionering van onze traditionele fruitrassen. Vanuit de productgroepen appel en peer wil de NFO ook andere ketens stimuleren deze weg in te slaan.  

Dit bericht is geplaatst op donderdag 9 januari 2014 - 12:55