De NFO laat het Elstarmutantenonderzoek in 2015 voortzetten. Ze gaf PPO de opdracht voor een vervolgonderzoek. Doel is meer uniformiteit in het winkelschap. Er waren aanvankelijk acht Elstarmutanten opgenomen: Elshof, Van der Zalm, Bougie, Elrosa, PCP, Elshard, Excellent Star en Stechmann. Na twee oogstseizoenen (2013 en 2014) blijkt dat de markt kiest voor helderrode mutanten. Na overleg met  betrokken partijen besloot de NFO om het onderzoek verder te focussen op de zes helderrode, egaalgebloste Elstarmutanten; de meest kansrijke mutanten voor wat betreft de afzet. De mutanten Van der Zalm en Stechmann doen in het onderzoek dus niet meer mee. Ook eindigt het onderzoek naar de vergelijking van mutanten met en zonder hagelnet. Het onderzoek kan met de oogst van 2015 wel uitgebreid worden met bewaarproeven omdat daarvoor vruchten van volgroeide bomen nodig zijn. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 mei 2015 - 08:50