De winst van natuurinclusief telen valt niet alleen uit te drukken in euro’s, maar ook in winst in waterkwaliteit, biodiversiteit en arbeidsplezier. Fruitteler Gerrit Verweij De Geus in Deil ziet natuurinclusief telen als iets van de lange adem. Het is zijn drijfveer om met hart voor de natuur met de natuur samen te werken. Op zijn bedrijf vond op 29 augustus de praktijkmiddag Winst en mogelijkheden voor natuurinclusieve fruitteelt plaats. De middag werd georganiseerd vanuit het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland en de Provincie Gelderland. Doel van het platform is  alle boeren en tuinders te verleiden naar natuurinclusief telen voor 2027.

Ferdy Tolhoek van CAF begeleidt de telers vanuit het platform. “Het blijft een ingewikkelde puzzel. Om tot natuurinclusief telen te komen is onder andere rassenkeuze van belang. Ook zullen sectoren van elkaar moeten leren. Samenwerken, data, kennis delen zijn de sleutelwoorden. Immers, in een gezonde fruitteeltsector moet de fruitteler geld kunnen verdienen”, aldus Tolhoek.

Henri Holster van de Fruitmotor sprak over een nieuwe waardering voor de fruitteler. Duurzaam telen brengt risico’s met zich mee voor fruitteler. Daarvoor zullen telers gewaardeerd en beloond moeten worden. Dat vraagt een ander verdienmodel, onder andere via een meerwaarde voor het product en (sociale) waardering voor de fruitteler.

Er waren zo’n 30 aanwezigen vanuit provincie, organisaties, telers.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 augustus 2023 - 17:51