Rutger Blok,  student Aquatische Ecotechnologie, heeft de HZ Stern prijs gewonnen voor de beste afstudeerscriptie van 2014-2015. De HZ Stern is een prijs voor de beste afstudeerscriptie van HZ University of Applied Sciences. Hij won het bronzen beeld en de bijbehorende cheque van € 1000,- voor zijn scriptie ‘Effecten van gezuiverd transport water op hardfruit. Half juli zijn de uitkomsten van zijn onderzoek al in Fruitteelt gepubliceerd. Klik hier voor het artikel.
 
Hieronder de tekst zoals deze ook in Fruitteelt verscheen, zonder grafiek.
Hij onderzocht voor VAM WaterTech de verschillen tussen gezuiverd en ongezuiverd transportwater van sorteermachines. Blok richtte zich op microbiologische activiteit (Enterobacteriaceae en schimmels) en de invloed hiervan op de voedselveiligheid en houdbaarheid van Elstar. Tot de Enterobacteriaceae behoren onder andere Escherichia coli en Salmonella. Voor zijn onderzoek gebruikte de student een testopstelling die het natte sorteerproces gecontroleerd nabootste. De objecten waren: onbehandeld, uitvlokking en ozonisatie gecombineerd met UV-C-licht. In de praktijk gebeurde uitvlokking met een lamellenseparator die met behulp van vlokmiddel grove vuildeeltjes laat bezinken. Het aerobe kiemgetal (30 °C) en de concentratie van Enterobacteriaceae (37 °C) en schimmels bleken bij de combinatie ozon en UV-C-licht op vruchten met factor twintig te zijn afgenomen vergeleken met
onbehandeld. In het transportwater realiseerde Blok zelfs een afname met factor dertig. Met uitzondering van het kiemgetal in transportwater en de afname van de Enterobacteriaceae-concentratie waren alle resultaten statistisch betrouwbaar verschillend (>95%). Bij Enterobacteriaceae was de spreiding in de analyseresultaten te groot. Na de behandelingen voerde Blok een houdbaarheidstest uit bij een
gemiddelde temperatuur van 18,5 °C (standaardafwijking 0,5 °C). Uit de test bleek dat zowel uitgevlokt als geozoniseerd transportwater plus UV-C-licht-toepassing de houdbaarheid van Elstar verlengde bij zowel onbeschadigd als beschadigd fruit. Ozonisatie plus UV-C-licht gezuiverd transportwater stelde de start van het rottingsproces van onbeschadigde Elstar bijna negen dagen uit, vergeleken met onbehandeld transportwater. Bij beschadigde appels stelde de behandeling deze 4,5 dagen uit. Ook duurde het bij uitvlokking en ozon plus UV-C-licht langer voordat meer dan 25 procent van het fruit rot was. Dit gold voor onbeschadigde én beschadigde vruchten. Uitvlokking scoorde bij zowel onbeschadigde als beschadigde
Elstar tussen onbehandeld en ozonisatie plus UV-C-licht in.
Dit bericht is geplaatst op donderdag 3 december 2015 - 15:48