LTO/ NFO/KAvB  en CNV Vakmensen en FNV hebben een principe-akkoord bereikt over de uitzondering op de ketenbepaling voor seizoenswerk in de agrarische sectoren. De afspraken zijn er op gericht om in de agrarische sector duurzame arbeidsrelaties voor oogst en productiewerk te bewerkstelligen. Het principeakkoord houdt in dat de aangeduide functies, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor een kortere onderbreking dan zes maanden in de WWZ. Dit met het doel dat agrarische oogst- en productiemedewerkers vaker op hetzelfde bedrijf aan de slag kunnen. Deze afspraak sluit aan bij de bestaande praktijk.
Voor de fruitsector houdt het in dat een assistent-fruitteeltmedewerker drie contracten mag hebben in negen maanden en dat daarna een onderbreking van drie maanden voldoende is om de arbeidsketen te onderbreken en geen vast dienstverband te krijgen.
Voor functies van tenminste negen maanden is de afspraak gemaakt dat de werknemer, onder voorwaarden, op zijn verzoek bij het vierde contract aanspraak kan maken op een contract voor onbepaalde tijd. Daarbij wordt de loonbetaling gespreid over een periode van twaalf maanden.

NFO/ KAvB/Anthos/  LTO, CNV Vakmensen en FNV gaan de afspraken nu voorleggen aan hun achterban en vervolgens aan de minister voor goedkeuring. Verleent de minister die op basis van de uitzonderingsbepaling in de WWZ, dan worden de afspraken geëffectueerd via de af te sluiten respectievelijke CAO’s.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 december 2015 - 17:38