NFO, VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn positief over de begroting die het kabinet dinsdag 15 september op Prinsjesdag presenteerde. Het kabinet ondersteunt met zijn plannen de herstellende groei en werkgelegenheid. De lastenverlichting van 5 miljard vinden de ondernemersorganisaties een goede, maar ook hoognodige eerste stap na jaren van forse lastenverzwaringen, ook al hebben die pas op termijn effect op de arbeidskosten. 

Voor de herstellende, binnenlandse markt is het goed dat het kabinet de btw-verhoging niet heeft doorgezet. Terecht zijn ook de verlaging van de zelfstandigenaftrek en de verhoging van belastingen voor ondernemers in box 2 van tafel, evenals de voorgenomen bezuiniging van 100 miljoen euro op belangrijke innovatieregelingen.

De vele werkgeversverplichtingen en hoge lasten op arbeid werpen te hoge drempels op voor het aannemen van personeel en dat remt dus de groei. De ondernemersorganisaties zijn wel content met het voorgenomen Lage Inkomens Voordeel. Dat zorgt ervoor dat de kosten voor banen aan de kwetsbare kant van de arbeidsmarkt voor werkgevers en werknemers worden verlaagd.

Dissonant in de begroting is de progressieve vermogensrendementsheffing, aldus de ondernemersorganisaties. Die is slecht doordacht en unfair ten opzichte van zelfstandig ondernemers.

NFO, VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vinden voorts dat de agrarische sector moet worden gecompenseerd voor de eerdere afschaffing van rode diesel.

Dit bericht is geplaatst op maandag 21 september 2015 - 13:27