Het hoofdbestuur heeft de speerpunten voor de NFO vastgesteld. De input van de NFO-kringen en Productgroepen Appel en Peer is daarbij leidend geweest. De speerpunten dienen als basis voor het jaarplan 2015. De NFO concentreert haar inzet op de volgende prioriteiten.

• Sociaaleconomisch: cao, piekarbeid en (verlaging) WW-premie.

• Gewasbescherming: beschikbaarheid middelen, werkbare regels en terugdringen milieubelasting.

• Markt: markttoegang bevorderen, promotie, kwaliteitsbeleid vrije rassen en AMI-bericht. (Algemeen is de opvatting in het bestuur dat zonder inzet van de NFO er te weinig gebeurt voor de vrije rassen).

• Onderzoek en innovatie: aansturing onderzoek, de NFO wil de coördinatie van de thema’s duurzaamheid en kwaliteit voor haar rekening nemen en trachten hiervoor financieringsbronnen te vinden.

• Communicatie: vakblad Fruitteelt ziet men als eerste bindmiddel en heeft dus prioriteit.

De NFO ziet voor zichzelf geen rol meer weggelegd voor het organiseren van een sectorinzending bij toekomstige Floriades. Ook gaat de NFO haar betrokkenheid in het weerpalennetwerk afbouwen. Daarnaast zet de NFO geen aparte trajecten meer op die gericht zijn op het ondernemerschap.

Voor een goede belangenbehartiging is samenwerking met andere organisaties noodzakelijk. Gezien de prioriteiten wil de NFO in de eerste plaats hecht samenwerken met LTO en het GroentenFruit Huis, dus zowel horizontaal als ketengericht.

Behalve het vaststellen van prioriteiten boog de NFO zich over de verenigingstructuur. Het hoofdbestuur wil de verenigingslast binnen de vereniging terugdringen, te beginnen bij de afdelingen. Bovendien wil het bestuur het stemrecht van de leden afhankelijk maken van de bedrijfsgrootte. Hiervoor worden de voorstellen nog uitgewerkt.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 12:35