Priva en Innoveins zijn een samenwerking aangegaan om gerobotiseerde teelttoepassingen in zachtfruit en de glastuinbouw te ontwikkelen. Priva, dat in de glastuinbouw naam maakte met technieken voor klimaatbeheersing, ontwikkelde in 2016 de Kompano bladplukrobot voor de tomatenteelt. Met de nieuwe samenwerking willen de bedrijven hierin verder gaan met de ontwikkeling van robots die andere teelttechnische handelingen kunnen uitvoeren, kunnen oogsten, bespuitingen uitvoeren of bijvoorbeeld het gewas kunnen verrijden.
De samenwerking krijgt vorm op de Brightlands Campus in Venlo.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 7 juni 2018 - 16:46