Met aanvang van het nieuwe afzetseizoen gaan we ook weer van start met de Kwaliteitsmonitor in het winkelschap. Dit jaar volgen we de kwaliteit in tien supermarktketens. In de monitor wordt ook Jonagold meegenomen. Afgelopen jaar deden we dat oriënterend. Dit jaar doen we dat structureler, maar wel op een beperktere schaal dan bij Elstar. Jonagold gaan we net als Elstar toetsen aan de kwaliteitseisen die de NFO dit voorjaar, samen met de afzetorganisaties, heeft opgesteld.

De afgelopen jaren hebben we aan de kwaliteit van Elstar in het schap een slag gemaakt, maar we vinden het nodig om door te gaan omdat we nog niet onze doelstellingen hebben gehaald.  Als we naar de aankoop van Elstar kijken, zien we al twee afzetseizoenen dat de dalende consumptie van Elstar tot stilstand is gebracht. Het afgelopen jaar was zelfs sprake van een duidelijke consumptiestijging. Laten we hopen dat deze trend structureel wordt. Ook lijkt de aanpak positief uit te werken voor de afzet aan het begin van het seizoen. Dit jaar is er maar heel kort aanvoer vanuit Frankrijk geweest. Afzetorganisaties in de trekkersgroep Elstar en Conference geven aan dat de retail zo snel mogelijk willen overgaan op het Nederlandse product en dat veel nadrukkelijker willen aangeven dan enkele jaren geleden.

Via de Elstar altijd raak-campagne hebben we, samen met de afzetorganisaties, de afgelopen jaren getracht de consumptie bij het begin van het seizoen te stimuleren. Ook momenteel loopt er een campagne van Elstar op de radio met hetzelfde doel. Deze campagne was mogelijk omdat naast de NFO (en nog enkele  gelden van het PT) Fruitmasters, Vogelaar Vredehof, The Greenery, Veiling Margraten en Veiling Zaltbommel  bereid waren om  te investeren. Daarvoor mijn hartelijke dank. Na de campagne evalueren we of en hoe we de komende jaren deze campagne weer kunnen vorm geven.

De Elstarmutantenproef is door de NFO nog minimaal twee jaar veiliggesteld. Het is nog niet zeker of er ook bewaaronderzoek aan wordt toegevoegd. Het moet eerst duidelijk zijn of daar aanleiding voor is. Dit afzetseizoen verzoeken we enkele afzetorganisaties om de diverse mutanten bij uitslag te monitoren. Als er verschillen tussen de mutanten zijn gaan we volgend voorjaar met afzetorganisaties, boomkwekers en eigenaren van de mutanten om tafel zitten met de vraag of ze in een mutanten-bewaaronderzoek willen investeren.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 2 oktober 2015 - 13:52