De NFO-Productgroep houtig kleinfruit en steenfruit, is opnieuw ingericht. De productgroep bestaat nu uit twee telers kleinfruit, Gerwin van Maanen en Jack van den Heijkant en twee telers steenfruit, Wim de Bruin en Frans van Brandenburg, aangevuld met de voorzitter, Frederik Bunt die zowel steen- als kleinfruitteler is. In de eerste vergadering is gesproken over de prioritaire taken van de groep. Ondanks het wegvallen van het PT blijft onderzoek een belangrijke taak waarbij het organiseren van financiering een uitdaging is. Het houden van vaktechnische bijeenkomsten blijft eveneens een belangrijke taak. In het brede pakket dat de NFO voor fruitbedrijven behartigt, zijn gewasbescherming en arbeid voor steenfruit- en kleinfruitleden van groot belang. De NFO-Productgroep bestudeert de mogelijkheden of de zomerfruitcampagne kan worden voortgezet. De huidige campagne heeft zichtbaar effect. Momenteel besteden diverse supermarkten in hun bladen veel aandacht aan verleidelijk, lekker zomerfruit. 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 31 juli 2013 - 09:04