De productgroepen voor de kleine gewassen hebben aangegeven dat aansturing onderzoek en vaktechniek belangrijke speerpunten voor hen blijven. Op dit moment loopt er onder meer onderzoek naar residu in rode bes en de bestuiving van Kordia.

De belangrijkste beleidsmatige dossiers voor deze sectoren zijn het kunnen uitoefenen van een goede gewasbescherming en het kunnen inzetten van voldoende arbeid tegen goede randvoorwaarden voor de sector. Ook oriëntatie op de markt is van belang. Voor dit laatste moet nog concreter in beeld worden gebracht wat in het kader van de markt kan worden opgepakt.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 augustus 2013 - 12:36