De hectareopbrengsten voor appel en peer zijn sinds 1985 meer dan verdubbeld. Leverde een hectare peren in 1985 gemiddeld nog 17,1 ton fruit op, in 2015 was de kilo-opbrengst al 37,8 ton. Voor appel geldt een soortgelijke verdubbeling, al liggen de hectare-opbrengsten bij dit gewas gemiddeld 5 ton per hectare hoger. Het CBS heeft de gegevens over de ontwikkeling van areaal en producties bij appel en peer inzichtelijk gemaakt in een Factsheet. Deze is te downloaden via nfofruit.nl.

Deze Factsheet zal ook meegestuurd worden naar de telers die het CBS deze maand benadert voor de oogstramingsenquête. In het overleg met het CBS heeft de NFO voorstellen gedaan om de oogstramingsenquête anders te organiseren. Gegevens uit de Gecombineerde Opgave en vanuit de (vroege) oogstramingscommissie moeten in de toekomst toereikend zijn om tot betrouwbare productiegegevens te komen en op deze wijze de telers zelf zo min mogelijk administratief te belasten. De (late) oogstramingsenquête kan dan komen te vervallen. Dit jaar is dit nog niet geregeld en wordt gevraagd om medewerking van de telers.

Dit bericht is geplaatst op maandag 7 november 2016 - 10:20