Medewerkers van Wageningen UR kunnen dagelijks gratis fruit afkomstig van Proeftuin Randwijk eten. Het fruit wordt als werkfruit onder de noemer Fruit@work aangeboden door WUR. De samenwerking kwam tot stand doordat Fruitconsult, als verantwoordelijke partij voor de afzet van het fruit van de Proeftuin, zich inschreef op deze Europese aanbesteding. Uit een flink aantal inschrijvingen werd Fruitconsult als meest aantrekkelijke inschrijver geselecteerd. Wat daarbij meespeelde is dat WUR strenge eisen stelde op het gebied van duurzaamheid.
Voor de Proeftuin is het een goede mogelijkheid de vele kleine partijtjes aan rassen en mutanten die op de proeftuin gedemonstreerd worden, tot waarde te brengen. Daarnaast is het een mooie manier om het Nederlandse fruit te promoten. Wekelijks komt een weekinfo uit voor de 6.000 medewerkers van Wageningen UR. Daarin zal veelvuldig het fruit dat in Nederland geproduceerd wordt, onder de aandacht worden gebracht. Uiteindelijk zal ernaar gestreefd worden om regelmatig ook feedback te vragen aan de WUR-medewerkers. In overleg met raseigenaren zullen soms ook relatief nieuwe rassen  in Fruit@work worden aangeboden.  Zo konden de WUR-medewerkers afgelopen week al kennis maken met Grafin Gepa.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 november 2017 - 17:56