De NFO, Fruitconsult, de CAF en PPO Randwijk hebben vorige week op de Fruitteelt Vakbeurs in Houten hun samenwerking voor de verdere ontwikkeling van Proeftuin  Randwijk formeel bekrachtigd door het businessplan te ondertekenen.

Allereerst wil ik Fruitconsult, de CAF en PPO bedanken voor de goede sfeer en de wil om als partners tot een goed businessplan te komen. Op basis van deze sfeer en wil durfden we  het afgelopen zomer al aan om naar buiten te treden met het besluit om partner van Proeftuin Randwijk te worden. Het plan van aanpak moest toen nog opgesteld worden, maar allemaal hadden we er vertrouwen in dat dat geen grote hobbels met zich mee zou brengen.

Ook wil ik de sponsoren en supporters bedanken die afgelopen week al besloten om zich aan te sluiten bij de proeftuin. Het gaat om flinke aantallen en dat sterkt ons in de gedachte dat we met de huidige aanpak op de goede weg zijn.

De partners hebben de ambitie om samen met de sector de proeftuin te ontwikkelen tot de centrale plaats in Nederland waar onafhankelijk en praktijkgerichte innovatie en kennisontwikkeling ten behoeve van de Nederlandse fruitteelt plaatsvindt. De proeftuin is toonaangevend en betrouwbaar en vormt op attractieve wijze een inspiratiebron voor de fruitteeltsector binnen en buiten Nederland. De proeftuin is derhalve een praktijkgerichte bron van innovatie en ontwikkeling voor de Nederlandse fruitteeltsector. We willen dat vormgeven door telers binnen het proefbedrijf een interessante mix van fundamenteel onderzoek en praktijkgerichte demo’s te laten zien. Zoals: duurzame fruitteelt, moderne rassen en onderstammen, efficiënte productiesystemen, automatisering, et cetera.

Het is belangrijk dat de totale sector deze gedachte omarmt en het de tuin van de sector wordt. Dus we horen van u graag suggesties om deze doelstelling te realiseren. Sterker nog, namens de partners nodig ik u uit om samen met ons vorm te geven aan de proeftuin. En als u deze gedachte steunt, hopen wij u binnenkort als sponsor of supporter te mogen begroeten.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 februari 2016 - 14:24