In Noord-Holland Noord werken 9 perentelers onder begeleiding van WUR en Fruitconsult aan een duurzame beheersing van perenbladvlo. Het project is een initiatief van de NFO en is onderdeel van het EFRO-project Evergreen. Gedurende meerdere jaren combineren de telers een selectief spuitschema met verschillende niveaus van stikstofbemesting. Medio januari werden de resultaten van de eerste twee projectjaren met de deelnemende fruittelers bediscussieerd.

Om het effect van bemesting op de perenbladvlo te onderzoeken, hebben alle deelnemende telers een van hun percelen in drieën verdeeld. Ze geven daar gedurende meerdere jaren verschillende hoeveelheden stikstof (‘weinig’, ‘standaard’ of ‘veel’). Vervolgens wordt nauwkeurig gevolgd hoe het in de verschillende percelen staat met de perenbladvlooien, hun natuurlijke vijanden en uiteraard de productie en kwaliteit van de peren. De verwachting is dat de velden met de laagste stikstofgift, de minste perenbladvlooien hebben. Opvallend genoeg hadden in de afgelopen twee jaren alle proefpercelen extreem weinig perenbladvlooien. Ook op de stukken waar in het geheel niet tegen perenbladvlo werd gespoten, bleef de aantasting op een acceptabel niveau. Voor de deelnemende telers is dat een mooi resultaat, maar het was daardoor nog niet mogelijk om de effecten van de stikstofbemesting op de perenbladvlooien vast te stellen. Ook in 2018 worden daarom de bemestingsverschillen gehandhaafd en de waarnemingen voortgezet.

Het aantal oorwormen, dat in 2016 op acht van de negen deelnemende bedrijven extreem laag was, is in 2017 op alle bedrijven substantieel gestegen. Naast toepassing van een selectief spuitschema is minder wateroverlast door minder neerslag in de winter 2016/’17 mogelijk mede bepalend voor een herstel van de populaties.

Dit project wordt gefinancierd door NFO, een bijdrage van de telers in Noord-Holland en EFRO (Europees Fond voor Regionale Ontwikkeling). Het project valt onder het EFRO-project EVERGREEN dat mede gesteund wordt door de provincie Noord-Holland en Greenport Noord-Holland. Het project wordt uitgevoerd door WUR en Fruitconsult.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 januari 2018 - 20:08