De NFO heeft in mei projectideeën ingediend bij de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. De NFO ontving deze week drie positieve reacties op de ingediende projectideeën. Het projectidee: Vruchtrotveroorzakende schimmels in de boomgaard, wordt gezien als essentieel in het kader van de vermindering van afhankelijkheid van middelen. Het onderzoek naar oorwormen voor de bestrijding van plagen is ook goed ontvangen. Daarnaast is met andere sectoren een projectidee ingediend dat gaat over biologische bestrijding van schadelijke mijten. De NFO wil in dit project een onderzoek opzetten naar de bestrijding van galmijten in de bramenteelt. Ze gaat met PPO en andere betrokkenen de ideeën uitwerken tot  complete projectvoorstellen en deze in september indienen. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 10 juli 2015 - 13:09