The Greenery verhoogde het tarief voor verlading in de hal met 7 euro per pallet. De forse verhoging lokte protesten uit bij kopers die handelen via de klok. Deze groep betaalt met ingang van dit jaar 19,50 euro per pallet aan verladingskosten. Volgens persvoorlichter Chantal Oostvogels van The Greenery is de verhoging nodig om de verlading kostendekkend te krijgen. “We hanteerden jarenlang een te laag tarief. Met de nieuwe vergoeding lopen we in de pas met andere afzetorganisaties in groenten en fruit”, stelt Oostvogels.

Toch viel de verhoging niet goed bij groente- en fruithandelaren. Ze noemen de prijsstijging absurd hoog en de manier waarop die is aangekondigd niet fraai. “Het werd even tussen neus en lippen meegedeeld, voorafgaand aan de eerste veilingdag van dit jaar”, zegt inkoper Ivo van der Meer van AGF-groothandel Willem Dijk BV in Enschede. Van der Meer denkt dat de maatregel is genomen om de klokverkoop te ontmoedigen. In dat denkbeeld voelt hij zich bevestigd door de gelijktijdige kostenverlaging voor de verlading thuis van 12,50 naar 8,00 euro per pallet.

The Greenery is geen grote speler in de afzet van fruit. Het aanbod fruit voor de klok is beperkt tot een hoeveelheid zachtfruit in de zomer. Hardfruit komt nog amper voor de veilingklok. 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 9 januari 2014 - 12:47