Informeel zijn de provincies vanaf 1 januari dit jaar verantwoordelijk voor de bekostiging van het Faunafonds. Formeel gaat dit pas in als de wet Natuurbescherming in werking treedt. Volgens Faunafonds-voorzitter Henk Revoort is dit zeker niet voor 1 januari 2014 het geval. Tot die tijd is het ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk voor het budget aan het Faunafonds. Als de provincies de verantwoordelijkheid overnemen krijgen ze van het ministerie een budget mee. Dat budget (Provinciefonds) wordt over de provincies verdeeld naar rato over hun aandeel in de laatste jaren.

Jaarlijks is er circa 12 à 13 miljoen euro beschikbaar voor de tegemoetkomingen in de agrarische sector en gaan er enkele miljoenen naar de fruitsector, de rest gaat voornamelijk naar de ganzenschade. Het indienen van de verzoekschriften voor schade blijft gewoon via het Faunafonds lopen.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 februari 2013 - 10:30