De heffing van het Productschap Tuinbouw (PT) is over 2012 deels met 30 procent verlaagd. De heffingen over 2010 en 2011 zijn niet verlaagd. De areaalheffing over 2010 wordt volgende week verstuurd, die over 2011 wordt eind 2012 opgelegd. De heffingen zijn laat opgelegd, als gevolg van vertraging in het goedkeuringstraject van de verordeningen in Brussel.

 

De daling van de heffing in 2012 is het gevolg van de modernisering van het PT, waarbij marktzaken niet meer via het PT geregeld worden.

 

In de sector groenten en fruit bestaat de heffing uit een deel algemene heffing en een deel bestemmingsheffing. De hieronder vermelde tarieven zijn de optelsom van deze delen.

 

 

Tabel. Areaalheffing over 2012 voor fruit (in euro’s per ha)

Gewas Tarief

appel 52,95

peer 79,71

zure kers 27,89

zoete kers, pruim, overige pit- en steenvruchten 122,70

blauwe bes 121,66

zwarte bes 27,89

rode bes, framboos, braam en overig klein fruit 232,92

amandel, hazelnoot en walnoot 27,89

fruit onder glas 5,76 per are

 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 3 april 2012 - 18:00