Het hoofdbestuur heeft  op 7 augustus een besluit genomen over de overname van PT-taken en een standpunt bepaald over de heffing in 2013. Het hoofdbestuur heeft goedkeuring gegeven om een aantal zaken naar de toekomst veilig te stellen. Het betreft de coördinatie van een effectief middelenpakket, het stimuleren van innovatie via innovatiemanagement, en het veilig stellen van de promotie voor appel, peer en houtig kleinfruit. Voor deze onderwerpen kan waarschijnlijk nog een beperkt beroep worden gedaan op het PT; zij zullen in de toekomst privaat gefinancierd moeten worden. Verschillende onderwerpen worden met andere organisaties uitgewerkt.

Daarnaast wil de NFO een aantal essentiële projecten veiligstellen. Een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst is het verder terugbrengen van de emissie in de fruitteeltsector op een wijze die aansluit bij de fruitteeltpraktijk. Dit terugdringen is noodzakelijk om in de toekomst middelen beschikbaar te houden. Daarnaast moet de sector voldoen aan wetgeving, zoals de kaderrichtlijn water. Andere belangrijke projecten zijn perenbladvlo, vruchtrot, residu bij kleinfruit, Suzuki-fruitvlieg en vruchtboomkanker. Het PT besteedt voor deze projecten overigens ook dit jaar zaken uit. De NFO gaat deze projecten ook onderbrengen bij de topsectoren waar momenteel een call voor nieuwe projecten in 2014 openstaat. Binnen de topsectoren zal de NFO ook projecten indienen die zijn gericht op (verdere) verbetering van Elstar en Conference in het winkelschap.

De NFO heeft na de bekendmaking van de opheffing van het PT altijd het standpunt ingenomen in 2013 met maximaal een heffing van 50 procent te willen volstaan. Voor de uitvoering van de projecten in 2013 en de borging naar de toekomst gaat de NFO ervan uit dat dit nog steeds voldoende is. Het voorlopige standpunt wordt dan ook het definitieve advies aan het PT. De NFO heeft het PT in 2012 ook geadviseerd over te gaan naar een heffing van rond de 50 procent. Dit advies heeft het PT overgenomen. De fruitteeltsector heeft daarmee in 2012 een grotere verlaging doorgevoerd dan in andere sectoren. Deze volstonden in 2012 veelal met een verlaging van 30 procent.

 

Siep Koning

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 augustus 2013 - 12:33