De NFO neemt in augustus een besluit over de overname van PT-taken. Zoals eerder al gemeld is zij van plan een aantal taken en projecten van het PT over te nemen. De NFO werkt momenteel aan de plannen om een effectief middelenpakket, innovatiemanagement en promotie in de fruitteeltsector veilig te stellen.

Daarnaast wil de NFO nog een aantal essentiƫle onderzoeksprojecten veilig stellen. Het betreft projecten gericht op perenbladvlo, vruchtrot, residu bij kleinfruit, suzuki-fruitvlieg en vruchtboomkanker. Voor deze projecten worden overigens ook dit jaar werkzaamheden uitgevoerd die het PT financiert. De NFO zet zich in om voor deze projecten, via het Topsectorenbeleid, in 2014 overheidsfinanciering te krijgen.

Het hoofdbestuur gaat in de vergadering van augustus ook definitief adviseren over de PT-heffing 2013. De NFO gaat ervan uit dat met een halve heffing kan worden volstaan.

 

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 22 juli 2013 - 12:30