Minister Henk Kamp en staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken hebben begin mei in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer de plannen toegelicht over publieke taken die nu nog de productschappen uitvoeren. Deze taken worden 1 januari 2014 overgedragen. In samenwerking met de schappen is de afgelopen periode geïnventariseerd welke taken en activiteiten als publiek zijn aan te merken. Hierbij zijn drie categorieën onderscheiden: medebewindtaken (taken die voortvloeien uit wet- en regelgeving), autonome taken die betrekking hebben op de bevordering van plant- en diergezondheid en dierenwelzijn en autonome taken die betrekking hebben op voedselveiligheid en gezondheid. In samenwerking met het bedrijfsleven worden hierover in werkgroepen afspraken en een taakverdeling tussen overheid en bedrijfsleven gemaakt. Bij de overdracht van publieke taken naar de Rijksoverheid gaan naar verwachting medewerkers van de productschappen voor publieke taken over naar de overheid. Volgens de afspraken uit het Regeerakkoord neemt de overheid niet-publieke taken als voorlichting, promotie en kwaliteitsbevordering niet over.

Dit bericht is geplaatst op woensdag 12 juni 2013 - 12:30