PvdA Tweede Kamerlid Henk Leenders, ging tijdens de NFO kringvergadering van Midden-Nederland op 14 maart in Tiel in gesprek met de fruittelers. Een interessant gegeven als je je bedenkt dat de PvdA juist nogal eens recht tegenover de sector staat. Kringvoorzitter Marc André de La Porte legde Leenders diverse actuele items voor.
Hetgeen veel telers pijn doet is de kwestie ‘gelijk speelveld’, ofwel vaker genoemd als ‘ongelijk speelveld’. André de La Porte: “we hebben het gevoel dat we met 9 man tegen Duitsland moeten voetballen, dat is niet eerlijk”.
Bij gelijk speelveld horen onder andere arbeidskosten; assurantiebelasting; rode diesel afschaffing en kentekens invoeren  voor pluktreintrekkers. Over dit laatste onderwerp haakte Henk Leenders (links op foto) in op de brief die de NFO naar de Tweede Kamer heeft gestuurd hierover, dit soort informatie is volgens hem zeer waardevol om tot een oordeel te komen. “De PvdA vindt de kentekening een overdreven maatregel.” In het algemeen benadrukte hij die avond diverse malen dat het altijd goed is om te lobbyen in Den Haag. “Jullie zijn de fruittelers, jullie zijn de deskundigen. Ik wil graag contact met jullie hebben, zoals de brief over de kentekens bij tractoren. Laat het weten, ik juich het toe.”
Verder moet het volgens hem zo zijn dat Europa er juist voor is bedoeld om alles zoveel mogelijk een gelijk speelveld te maken, de praktijk wijst echter vaak anders uit aldus de telers.
In Fruitteelt 6 volgt een artikel over de ALV van Kring Midden-Nederland. Hierin komen ook de onderwerpen arbeid; gewasbescherming en retailer versus fruitteler aan bod.
Dit bericht is geplaatst op donderdag 17 maart 2016 - 15:23