Op verzoek van de NFO brachten leden van de Tweede Kamer voor de PvdA en gedeputeerden van provincie Gelderland voor de PvdA op vrijdag 22 mei een werkbezoek aan de fruitteeltsector. De gasten bezochten het fruitbedrijf van de familie B.Tijssen in Batenburg (Gelderland).

De belangrijkste onderwerpen van gesprek waren arbeid en gewasbescherming. Maar ook het inpassen van fruitteeltbedrijven in het buitengebied en het belang van Greenport Gelderland kwamen aan de orde.

Voor wat betreft arbeid is vooral gesproken over de hoge kosten voor kortdurende arbeid in verhouding tot de ons omliggende landen. De NFO bracht de gevolgen van de Wet werk en zekerheid en de hoge WW-premie voor piekarbeid goed onder de aandacht. Over de Wet werk en zekerheid gaf de PvdA-fractie aan dat het nu aan de sociale partners is om met voorstellen te komen om de gevolgen van deze wet te repareren. Ook het aanpassen van de regeling piekarbeid is volgens haar een onderwerp voor de CAO-tafel. De Tweede Kamerfractie van de PvdA wil wel graag nader contact over de hoge WW-premie voor piekarbeid. Verder adviseerde de fractie om het nieuwe belastingstelsel goed te volgen vanwege de speciale aandacht voor de kosten van arbeid aan de onderkant.

De NFO heeft de PvdA-deelnemers aan het werkbezoek ook bijgepraat over het complexe systeem van de geïntegreerde gewasbescherming en de knelpunten waar de sector tegenaan loopt. Ook hier heeft de NFO gewezen op het ongelijke speelveld binnen de EU. De NFO bracht eveneens in beeld wat de sector allemaal al doet om de gewasbescherming verder te verduurzamen. Maar zij wees er wel op dat er in de toekomst ruimte moet zijn voor correctiemiddelen binnen het geïntegreerde systeem.

De NFO heeft ervoor gepleit om bij het inpassen van fruitteeltbedrijven in het landelijke gebied zoveel mogelijk uniformiteit na te streven en niet dat iedere gemeente een apart beleid kan voeren. Daar wordt ook vanuit het Fruitpact aan gewerkt door middel van het project Vijftig tinten groen dat een uniforme inpassing nastreeft.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 10 juli 2015 - 12:40