Het CBS publiceerde 9 december de cijfers dat het perenareaal van april 2012 tot april 2013 met maar liefst 341 hectare zou zijn toegenomen (stijging van vier procent). Deze gegevens komen voort uit de Landbouwtelling van april 2013; de gegevens zijn door de telers zelf aangeleverd.                                                                                                            

Een groei van het perenareaal lijkt in schril contrast te staan met alle verhalen rondom de vorst februari 2012 en de geringe beschikbaarheid van bomen uit de vruchtboomkwekerij. Meer gedetailleerde cijfers van het perenareaal (zie tabel) tonen echter dat de nieuwe aanplant vanaf 2010 een dalende lijn laat zien: was in 2010 nog sprake van 595 hectare bomen jonger dan één jaar, in 2012 was dit nog 272 hectare en in 2013 nog slechts 205 hectare. Volgens NFO-voorzitter Johan van Haarlem bevestigen deze cijfers dat er afgelopen jaar weinig bomen beschikbaar waren en dat minder percelen vernieuwd zijn. “Dat het totale perenareaal afgelopen jaar toch een cijfermatige groei laat zien, komt waarschijnlijk doordat het voor telers, vanwege de wijzigingen in het Europese Landbouwbeleid en de eisen van de markt, steeds belangrijker wordt hun percelen goed in beeld te brengen. De behoefte om hier nauwkeuriger mee om te springen groeit.”

Tien jaar aanplant perenbomen
Jaar 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*
Totaal perenbomen

6386  

6493

6692   

7296

 7476  

 7800

7995

8203

8169

8509

Jonge aanplant 394 349 381 480 488 436 595 317 272 205
oude aanplant 5992 6144 6311 6816 6987 7364 7400 7886 7897 8304

* Voorlopige cijfers.

Bron: CBS

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 16 december 2013 - 14:27