De NFO-afdeling Vijfheerenlanden/Alblasserwaard heeft een sponsorcontract afgesloten met de regionale Rabobank. De Rabobank wil hiermee zijn betrokkenheid en inzet tonen voor vakkennisontwikkeling bij agrariërs, zeker wanneer dit gebeurt in een actieve studieclub. Al jarenlang is er in de NFO-afdeling Vijfheerenlanden/Alblasserwaard een studieclub actief die jaarlijks vier of vijf vaktechnische bijeenkomsten en een dagexcursie organiseert.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 14 september 2012 - 13:30