Na een geslaagde proef met ondernemers en vermogende klanten introduceert Rabobank Rabo&Co voor alle klanten. Rabo&Co is een online platform waarmee de bank ondernemers die geld willen lenen en vermogende klanten die willen investeren bij elkaar brengt.
Marcel Gerritsen, hoofd Financieren Bedrijven bij Rabobank: ‘Rabo&Co biedt ondernemers een aanvulling op een uitsluitend bancaire financiering. Particuliere investeerder en bank delen naar rato de opbrengsten van de zekerheden als een ondernemer in betalingsproblemen komt. En voor Rabobank betekent dit dat we méér financieringen kunnen verstrekken, omdat de leningen maar gedeeltelijk via de eigen balans lopen. Rabobank loopt hiermee vooruit op mogelijke strengere kapitaaleisen als gevolg van Basel IV.’

Lees meer op rabobank.com.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 mei 2017 - 20:57