Het NFO-hoofdbestuur vindt het huidige kabinetsbeleid rampzalig voor ondernemend Nederland. De lastenverzwaringen worden met bulldozers de sector ingeduwd. De extra lasten als gevolg van het verdwijnen van de rode diesel en het verhogen van de assurantiebelasting waren al meer dan genoeg. De lastenverzwaring als gevolg van de nieuwe Flexwet, het dreigend verlies van de gelegenheidswerkregeling en de lastenverzwaring voor werkgevers bij uitval door ziekte, zijn buitensporig.

De NFO gaat aan de slag om de gelegenheidswerkregeling weer in ere te stellen. Hiervoor is het nodig om voor dienstverbanden waarvan het pensioen is ondergebracht bij BPL een wachttijd van twee maanden te introduceren. De Flexwet is vorige week behandeld in de Tweede Kamer. Deze nieuwe wet regelt dat tijdelijke contracten straks nog maar over twee jaar mogen worden uitgesmeerd. Daarna mag gedurende zes maanden geen dienstverband worden aangegaan, anders is sprake van een vast contract. Nu is dat nog drie maanden. De NFO wil dat binnen de cao ruimte vrijkomt om hier van af te wijken. Binnen de cao mogen partners meer tijdelijk contracten afsluiten gedurende een langere periode. Voor de langere wachttijd moet een andere oplossing worden gevonden. Onder druk van verschillende partijen waaronder NFO/LTO is de invoering van de Flexwet een jaar uitgesteld. In de aanloop naar de nieuwe Flexwet moeten er oplossingen komen voor de geconstateerde problemen.

Per 1 januari 2014 is het onderdeel premiedifferentiatie van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Dit betekent dat werkgevers ook een gedifferentieerde premie gaan betalen voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers met een tijdelijk contract. Nu doen zij dat alleen voor werknemers met een vast contract. In de nieuwe wetgeving kunnen bedrijven door uitval van werknemers gedurende twaalf jaar te maken krijgen met verhoogde premies. De redenering dat dit risico kan worden ondervangen door het afsluiten van een verzekering gaat maar gedeeltelijk op. Ook dan is sprake van een lastenverzwaring voor werkgevers.

Dit bericht is geplaatst op maandag 24 februari 2014 - 09:27