Het lukt niet meer om bij rode bes producties te realiseren van vijftien tot misschien wel twintig ton per hectare, zoals die pakweg tien jaar geleden nog gebruikelijk waren. Te veel percelen vertonen te veel uitval, vaak op grillige wijze in een perceel. De oorzaak zit veelal in de bodem, zodat het telen uit de grond als een van de oplossingen wordt gezien. Het Houtig Kleinfruit Centrum bij Proefstation Randwijk wil zich nadrukkelijker richten op deze problematiek bij rode bes, zo vertelde Jan Peeters van het proefstation afgelopen dinsdag tijdens een kennisbijeenkomst over rode bes. Daarbij blijft ook de teelt in de grond nadrukkelijk onderwerp van onderzoek.

Bij de nieuwe opzet voor rode bes is de bijdrage van telers onontbeerlijk. De jaarkosten van het onderzoek naar rode bes bedragen tachtig- tot negentigduizend euro. Daarvan zouden toeleveranciers en teeltbedrijven ieder een kwart tot een derde voor hun rekening moeten nemen. De rest wordt gedekt door de productie en subsidies, die vaak telersbijdragen vergen als cofinanciering. De toezeggingen van belanghebbende toeleveranciers liggen op koers. Vaak zijn dit al bestaande sponsors van het proefstation. Van teeltbedrijven ofwel supporters denkt het Proefstation aan een basisbedrag, aangevuld met een bedrag per hectare.

Vooral bij de relatief nieuwe teelt uit de grond zijn veel bedrijven ieder voor zich het wiel aan het uitvinden. Dergelijke basiskennis is efficiënter gezamenlijk te vergaren, stelt Peeters. Het gaat daarbij om onderzoek naar substraten die ook op lange termijn stabiel blijven. Het liefst met zo min mogelijk veen, want de winning daarvan is niet duurzaam. Meer voor de hand is onderzoek naar het juiste volume van de potten of misschien wel een teelt in een goot. Bij de teelt in de grond biedt het toepassen van een onderstam perspectief, evenals het optimaliseren van de bodem en het bestrijden van Fusarium, de belangrijkste oorzaak van uitval bij rode bes. Dit onderzoek sluit aan bij de overige, langjarige teelten van grootfruit op het proefstation. Framboos en braam sluiten qua teeltduur beter aan bij het onderzoek naar aardbeien en ander zachtfruit in Horst.

Het HKV van Proeftuin Randwijk organiseerde de bijeenkomst met medewerking van haar partners, waaronder de NFO.

Foto: Tijdens de kennisbijeenkomst was er een ook snoeidemonstratie.

Fotocredit: Anton Oostveen

Dit bericht is geplaatst op donderdag 24 november 2022 - 16:40